Παραμένει στο τιμόνι του ΣΠΕΛ ο Νίκος Κουτσούγερας

Ο Νίκος Κουτσούγερας της ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΕΒΕ παραμένει στη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018.

Aντιπρόεδροι είναι οι κκ Βεβελάκης και Ρουσσέας από τη EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και την ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ A.E.B.E. αντίστοιχα.

Αναλυτικά η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: 
Κουτσούγερας Νίκος, ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Αντιπρόεδρος: 
Βεβελάκης Ιωάννης, EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αντιπρόεδρος: 
Ρουσσέας Δημήτρης, ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ A.E.B.E.

Γενικός γραμματέας: 
Κυριακίδης Νικόλαος, YARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ταμίας: 
Παντελής Παναγιώτης, ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. Ε.Π.Ε.

Τακτικά μέλη:
Βασιλόπουλος Γιάννης, ΑΦΟΙ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Ε.Β.Ε

Γάγγου Ήλια, MEDILCO HELLAS AE.

Κοντος Παναγιώτης, ΖΙΚΟ Α.Ε.

Μέγκλας Χρήστος, ΜΕΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Μητσόπουλος Γιώργος, COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Πάκος Γιώργος, TEOFERT  A.E

Παπασωτηρίου Κώστας, ARYSTA  A.E

Σαββάκης Αθανάσιος, ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ Α.Ε

Χριστόπουλος Αθανάσιος, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ A.E

Παραμένει στο τιμόνι του ΣΠΕΛ ο Νίκος Κουτσούγερας is a post from ypaithros.gr.

Απάντηση