Δίχρονος «Μόγλης» παίζει μόνο με μαϊμούδες

Απάντηση