Προσλήψεις 12 εργατών καθαριότητας στο Δ. Πρέβεζας

O δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

The post Προσλήψεις 12 εργατών καθαριότητας στο Δ. Πρέβεζας appeared first on Aftodioikisi.gr.

Απάντηση