ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EXTRA 5

HM/NIA: 22/11/2017     ΠΑΙΧΝΙΔΙ: EXTRA5     ΚΛΗΡΩΣΗ:7830   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 230155 ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΜΗΡΩΝ 8 ΣΕΡΡΕΣ …

Read More

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EXTRA 5

HM/NIA: 22/11/2017     ΠΑΙΧΝΙΔΙ: EXTRA5     ΚΛΗΡΩΣΗ:7830   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 230155 ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΜΗΡΩΝ 8 ΣΕΡΡΕΣ …

Read More

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EXTRA 5

HM/NIA: 22/11/2017     ΠΑΙΧΝΙΔΙ: EXTRA5     ΚΛΗΡΩΣΗ:7830   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 230155 ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΜΗΡΩΝ 8 ΣΕΡΡΕΣ …

Read More

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EXTRA 5

HM/NIA: 15/11/2017     ΠΑΙΧΝΙΔΙ: EXTRA5     ΚΛΗΡΩΣΗ:7816   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 230216   ΧΑΤΖΗΠΑΖΑΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 59,ΣΕΡΡΕΣ …

Read More

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EXTRA 5

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 230216   ΧΑΤΖΗΠΑΖΑΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 59,ΣΕΡΡΕΣ   1 – 1 ΑΠΛΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΑΙ

Read More